Мобилни стелажни системи

Мобилни стелажни системи

Мобилни стелажни системи
Мобилните стелажни системи представляват идеално и
функционално решение за увеличаване капацитета на
склада, без да се налага компромис с директния достъп до
всеки палет. Най- често избираният вариант е комбинация
от конвенционална система в периферията на
помещението и мобилни бази в останалото пространство.
Предимства
 Опитимизиране на пространството и увеличаване на
капацитета на складираните стоки
 Директен достъп до всеки палет
 Оптимална система за хладилни камери

декември 11, 2019