Полуавтоматизирана стелажна система

Полуавтоматизирана стелажна система

Полуавтоматизирана стелажна система – Стелажна система тип „Совалка” Radio Shuttle
Складовата система тип Совалка, Radio Shuttle е
полуавтоматизирана, компактна палетна складова система,
обслужвана от роботизирани колички, които се движат
независимо по релси интегрирани в стелажа, като по този
начин не е необходимо мотокарът да навлиза в
образуваните тунели за съхранение.
Стелажната система представлява иновативна технология,
която позволява по–рентабилно, лесно и сигурно
използване на стелажите и едновременно с това увеличава
значително полезно-използваемата площ и повишава
капацитета на съхранение, в сравнение с
конвенционалните системи.
Предимства
 Идеално решение за буферни складове за временно
съхранение или готови поръчки;
 Подходяща за складове с висока плътност на
съхраняваните стоки;
 Подходяща за хладилни складове;
 Съкращава се времето за товарене и разтоварване на
стоки;
 Намалява рискът за възникване на инциденти;
 По- ниска степен на повреждане в стелажната система като
резултат от полуавтоматизирането на процеса

декември 11, 2019