Гравитационни стелажи

Гравитационни стелажи

Гравитационни стелажи – Pall live Racking / Gravity
Racking
Тази стелажна система позволява съхранение на
палетизирани или непалетизирани товари с висок процент
на използване на полезна площ и с нисък разход на
енергия. Палетът или кутията се поддържат от стоманени
ролки и се плъзгат надолу със силата на гравитацията, като
процесът осигурява постоянен достъп до съхраняваните
стоки в работната зона. Товаренето и разтоварването се
осъществяват от двете противоположни страни на
стелажния модул. Поставянето на ролкови коловози е
приложимо за всички конвенционални стелажни системи.
Тъй като тук се спестява време, системата е особено
предпочитана при необходимост от избор на поръчки и при
монтажни линии.
Предимства:
– 100% FIFO (First In Firtst Out) Първият постъпил товар
първи излиза от противоположната страна на стелажния
модул
– Бърз достъп до складираните товари
– Лесен контрол на инвентара

декември 11, 2019