СТЕЛАЖНА СИСТЕМА ГРЪБ В ГРЪБ – PUSH BACK

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА ГРЪБ В ГРЪБ – PUSH BACK

Тази стелажна система е предназначена за съхранение на товари с висока плътност и позволява да съхранявате палети с товари в дълбочина. Палетообработката  се осъществява от една и съща страна. При използване на тази стелажна система, има 2 различни възможности. Вариантът с ролки позволява съхранението на 9 палета в дълбочина, където опцията с колички стига до 6 палета. При варианта валяк след поставянето на първия палет от стелажната линия следващият палет се бута от предходния с мотокара назад над ролката. Всеки палет се поставя чрез натискане на друг палет. Разтоварването се извършва чрез издърпване на последния натоварен палет, след което останалите палети се връщат към мястото на товарене чрез натиск в обратна посока. За избутване на палетите при тази стелажна система  се използват специални колички.

Предимства на системата:

·         използване на цялата разполагаема площ

·         възможност за едностранна обработка на палетите

·         само една страна за вход и изход на палетите

·         изключително подходящ за съхранение на еднородни стоки

декември 11, 2019