ПАЛЕТНА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

ПАЛЕТНА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

Конвенционалните палетни стелажи са най-често използваните системи за съхранение на палетизирани товари в складове. Системата позволява съхранение на всички видове продукти. Дизайнът на конвенционалните стелажи позволява лесно регулиране на стелажните нива във височина. Съхранението, подреждането и преразпределението на палети може да се постигне с една и съща конструкция. Разположението и конструкцията на стандартните палетни стелажи се определят от няколко основни фактора: товарите, които трябва да се съхраняват на палети, складовото пространство и обслужващата техника.

Предимства на системата:

·         директен достъп до всеки палет

·         двустранна обработка на стелажните редове

·         максимално използване на пространството във височина

·         гъвкавост според теглото и размера на палетите

·         възможност за използване на едно стелажно ниво едновременно за съхранение и сортировка на товари

·         широка гама елементи, осигуряващи оптимално разпределение и обработка на палети

ноември 25, 2019