Одит и инспекция на складове

ОДИТ, ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТИРАНЕ НА СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ И ОБУЧЕНИЕ НА СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА СЪС СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

Предлагаме ви проверка на стелажни системи като независима оценка и обучение за гарантиране на надеждност, функционалност, безопасност и непокътнатост на стелажните системи.

Ежедневното износване на стелажното оборудване от работата в склада и най- вече излагането му на удари увеличава нивата на стрес на конструкциите на стелажните системи. Това прави стелажните системи опасни. Ето защо е важна редовната оценка. Нашите услуги за надеждна оценка на стелажните системи ще ви помогнат да следите актуалното състояние на стелажното оборудване и така ще успеете да осигурите най-високи нива на производителност.
Ние можем да ви бъдем полезни да:

 Да оцените стелажната конструкция и правилно да
разпределяте тежестта на товара
 Да обучите персонала си и да защитите стелажите от
щети
 Да потвърдите безопасността, целостта и
надеждността на Вашите стелажни системи
 Да намалите до минимум риска от злополуки на
работното място или от срутване на стелажните
системи
 Да осигурите безопасността на работниците и
предотвратите наранявания, тежки глоби, искове за

обезщетения и правни действия в резултат от
аварирало оборудване
 Да поддържате стандартите за безопасност и да
спазвате международните разпоредби
 Да намерите оптимално решение при вече възникнали
повреди и при нарушена цялост на стелажните ви
конструкции на разумна цена
Научете повече за това как да предотвратите
повреди на съществуващите стелажни системи
на палети в нашия БЛОГ
За да обсъдим как нашата проверка на стелажни
системи и / или обучение за безопасност биха могли
да са от полза за Вашата организация, свържете се с
нас днес.

КАЙДО ГРУП ООД
Tel.: +359 879 6666 39

Tel.: +359 879 6666 89

Whatsapp: +359 879 6666 39

Viber: +359 879 6666 39

E-mail: office@stelajni.com