Консултиране и проектиране

С цел да придадем допълнителна стойност на обслужването, ние от КАЙДО ГРУП предлагаме  безплатно консултиране относно технически спецификации, параметри и разпределение, които са необходими при предварително проектиране на стелажните системи. Проектирането се извършва въз основа на предварителна среща и консултация с клиента. Чрез начертания проектможе да се придобие по-добра представа относно разположението на стелажите в складовото пространствоили магазинното помещение,  разпределението на нивата по височина, необходимите работни коридори между стелажните редове, товароносимостта и други важни показатели. В последствие всички монтажни дейности се извършват според одобрен от клиента проект. Стелажнит проекти се изготвят в желан формат и са изцяло безплатни.